Montážní hydroizolační lepidlo INDEXIT certifikované pro použití přímo na polystyren EPS/XPS pro lepení parapetů a klempířských prvků

Jednosložková hydroizolační lepící hmota pro lepení plechů a kovových profilů z hliníku, mědi, titanzinku a ušlechtilé oceli k různým podkladům zejména polystyrenu.

Izolace spodních staveb

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu

Izolace spodních staveb proti vlhkosti, vodě a radonu v našich klimatických podmínkách vychází ze situace dané stavby (hydrogeologických podmínek staveniště) – z jejího půdorysu, umístění v terénu a také v neposlední řadě na výsledku radonového měření. Dle výsledků měření a již zmíněných podmínek zvolíme správnou skladbu hydroizolačního souvrství a řešení všech detailů, aby byl zaručen funkční izolační systém po celou dobu životnosti stavby.

Izolační systémy pro izolace proti zemní vlhkosti a proti tlakové vodě jsou různé, s odlišnými nároky na jejich vlastnosti. V případě izolace proti radonu jsou nároky na ochranu staveb také jiné. Kvalitativní požadavky na hydroizolaci jsou nejvyšší v případě zakládání pod hladinou spodní vody, kde je nepropustné podloží. V případě propustného a suchého podloží musíme dbát na vyšší ochranu proti prostupnosti radonu.

Ochrana staveb proti radonu z podloží

Ochrana proti pronikání radioaktivních plynů z podloží se stala předmětem základního výzkumu firmy INDEX S.p.A. Vznikly speciální elastoplastomerické směsi destilovaného bitumenu vyznačujícího se extrémní kompaktností zajišťující neprostupnost radonových plynů.

Asfaltové izolační pásy ARGO a VIS jsou plastomerické a jsou vhodné pro běžné izolace základových desek. Asfaltový izolační pás ARGO v jedné vrstvě spolehlivě ochrání stavbu nejen proti zemní vlhkosti, ale i proti pronikání radonu do stavby z různě propustného podloží. Užití vyhovuje ČSN 73 0601 a vyhlášce MZd 76/1991 Sb.

Asfaltové izolační pásy ELASTOCENE, EXTENSA FIL, FLEXTER  TESTUDO a HELASTA jsou elastomerické a jsou vhodné v nejnáročnějších podmínkách pozemního a inženýrského stavitelství (izolace základových desek, spodních staveb proti tlakové vodě a provádění protiradonové bariéry, izolačních systémů jedno i vícevrstvých)

Asfaltové izolační pásy plnoplošně natavené k podkladu zamezí tvoření vzduchové mezery mezi izolací a stavební konstrukcí, kterou by se mohl šířit radon.

Modifikované asfaltové pásy s kvalitní výztužní vložkami se můžou klást volně (bez plnoplošného natavení). Mechanické kotvení se provádí pouze na svislých konstrukcích, obdobně jako u fóliových izolací. Z hlediska zamezení transportu radonu však představuje volné kladení asfaltových pásů rizikovější variantu ve srovnání s plnoplošným připevněním k podkladu. U volné pokládky závisí výsledná těsnost izolační vrstvy hlavně na kvalitě zpracovaných spojů, prostupů a detailů. Spoje Izolačních systémů protiradonové bariéry musí být odzkoušeny při měření součinitele difúze radonu.

Pro výpočet potřebné tloušťky protiradonové izolace musí být změřen součinitel difúze radonu v protiradonových izolacích podle metodiky stavební fakulty ČVUT v Praze č. K124/02/95, která byla schválena k používání Státním úřadem pro jadernou bezpečnost dle revize ČSN 73 0601.

Pro projekční účely uvádíme naměřené hodnoty součinitele difúze radonu u vybraných izolačních materiálů:

Modifikovaný asfaltový izolační pás/PVC fólie tloušťka Součinitel difúze radonu D (m2/s) Protokol č.
ARGO(asfaltový izolační pás APP) 3 kg 11,4.10-12 124204/96
VIS(asfaltový izolační pás APP) 3 kg 10,5.10-12 P7-98-0054
ELASTOCENE(elastoplastomerický asfaltový izolační pás) 3 mm 24.10-12 124001/2000
EXTENSA-FIL(asfaltový izolační pás SBS) 3 mm 13.10-12 124017/2009
HELASTA(asfaltový izolační pás SBS) 2 mm 29.10-12 124001/2002
BORSALEAF WPMěkčený polyvinylchlorid (PVC-P) 1,5 mm 16.10-12 124/02/95

 

Technické listy

ARGO P (92.8 KiB)

VIS V (89.4 KiB)

EXTENSA FIL (73.1 KiB)

ELASTOCENE (100.6 KiB)

FLEXTER TESTUDO (121.9 KiB)

HELASTA (103.9 KiB)

Kam dál: Materiály pro izolace mostů a mostních vozovek, izolace plochých a šikmých střech

Často hledané:  izolační pásy, modifikované asfaltové izolační pásy, hydroizolace, izolace základu, staveb, izolace proti vodě, proti zemní vlhkosti a radonu.

Zeptejte se nás na cokoli k uvedeným produktům

Vaše jméno (vyžadováno)
Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

Opište prosím kód captcha