Montážní hydroizolační lepidlo INDEXIT certifikované pro použití přímo na polystyren EPS/XPS pro lepení parapetů a klempířských prvků

Jednosložková hydroizolační lepící hmota pro lepení plechů a kovových profilů z hliníku, mědi, titanzinku a ušlechtilé oceli k různým podkladům zejména polystyrenu.

Izolační systémy, hydroizolace střech

Izolace plochých a šikmých střech

Životnost a funkčnost hydroizolačního souvrství závisí na správném návrhu, zpracování a použití izolačních materiálů. Při navrhování vodotěsných izolací pro střešní konstrukce je nutno postupovat v souladu s předpisy izolační, tepelné a protipožární ochrany a normami stavebních materiálů.

Navrhujeme špičkové asfaltové izolační pásy pro hydroizolaci střech jako finální vrstvy, mezivrstvy a podkladní vrstvy. Modifikované asfaltové pásy (SBS a APP) mají různé nosné vložky a finální úpravu buďto břidličnou, nebo keramickou s dekorativním vzorem 3D.

Materiály pro hydroizolace střech se vyznačují vysokými kvalitativními parametry s vysokou odolností vůči klimatickým změnám, dlouhou životností a snadnou zpracovatelností.

Pro izolace plochých a šikmých střech nabízíme:

SBS modifikované asfaltové izolační pásy

Modifikované SBS pásy se spřaženou nosnou vložkou z polyesteru a skelných vláken se vyznačují dobrou zpracovatelností i za nízkých teplot.

Technické listy

HELASTA (103.9 KiB)

DERMAFIL (74.9 KiB)

EXTENSA FIL (73.1 KiB)

APP modifikované asfaltové izolační pásy

APP modifikované asfaltové pásy se vyznačují dobrou tepelnou odolností a zvýšenou plasticitou.

Technické listy

ARGO P (92.8 KiB)

VIS V (89.4 KiB)

ROOFSTAR (75.8 KiB)

Elastoplastomerické (APP, SBS)

Využívají kvalitativních vlastností obou modifikátorů APP a SBS.

Technické listy

ELASTOCENE (100.6 KiB)

FLEXTER TESTUDO (121.9 KiB)

NOVA (102.8 KiB)

Samolepící izolační pásy

AUTOTENE BASE

Samolepící hydroizolační pás AUTOTENE BASE je vhodný jako první hydroizolační vrstva na desky pěnového polystyrenu, dále se používá při provádění detailů např. ukončení hydroizolace u oken, světlíků, a dveří, dřevěné konstrukce atd. Samolepící izolační pás plní jak vodotěsnou tak i ochrannou funkci v těsné blízkosti stavebních konstrukcí, u kterých by mohlo dojít poškození při aplikací pomocí PB hořáků.
Samolepící modifikovaný asfaltový pás AUTOTENE BASE HE/V je vyrobený s nosnou vložkou sklených vláken penetrovanou směsí shodnou s krycí vrstvou pásu. Aplikace samolepícího pásu je bez použití hořáku nalepením na podklad, při vyšším sklonu střešní konstrukce doporučujeme dodatečnou mechanickou fixaci. Vysoká modifikace pásu zaručuje dobrou tvarovatelnost při montáži zejména v místech detailů. Při aplikaci samolepících pásů se natavování pomocí plamene hořáku používá jen ve velmi omezeném rozsahu. Vrchní hydroizolace se natavují plošně na spodní samolepící modifikované asfaltové pásy

Technický list AUTOTENE BASE HE/V

AUTOTENE (77.8 KiB)

Podkladní asfaltové pásy, parotěsné a paropropustné membrány

PROMINENT

speciální multifunkční elastoplastomerická voděnepropustná parozábrana pro lepení tepelné izolace bez mechanické fixace

  • Podkladní nopový polymer-bitumenový izolační pás s odvětrávacími účinky se plnoplošně natavuje na stávající podklad
  • Vysocelepivé nopy na vrchní straně se aktivují plamenem PB hořáku. Systém termoaktivačních nopů umožňuje dokonalé přichycení tepelné izolace a zároveň zabezpečí celoplošný odvod případné vlhkosti pod tepelnou izolací do odvětrávacích komínků.
 h7 h6

ROLLBASE

Speciální úprava pásu na spodní straně – netkaná polyesterová tkanina dodává izolačnímu materiálu vysokou mechanickou odolnost pro mechanickou fixaci k dřevěnému podkladu.

Provádění parotěsné zábrany nebo podkladní vyrovnávací vrstvy na dřevěných nebo betonových podkladech pro následné natavení asfaltového hydroizolačního pásu např. Mineral ARGO, MINERAL ELASTOCENE, MINERAL NOVA, resp. MINERAL DESIGN 3D se vzory prejzových tašek, bobrovek, šindelů atd.

Technické listy

PROMINENT (152.3 KiB)

ROLLBASE (91.5 KiB)

Dekorativní asfaltové izolační pásy

ALUSUN a  COPPERSUN

Elasto-plastmerický asfaltový pás s kovovou ochrannou fólií z leštěného hliníku nebo mědi s vysokou tepelnou a mechanickou odolností vrchní vrstvy a dlouhou životností
Použití: Izolace pod římsami na mostech (náhrada okapniček), ochranná vrstva na mostovkách, lemování žlabů, prostupů, detailů, hydroizolace šikmých střech na betonovém, ocelovém a dřevěném podkladu v jedno nebo dvouvrstvém systému.

Technické listy ALUSUN a  COPPERSUN

ALUSUN (78.0 KiB)

COPPERSUN (76.1 KiB)

MINERAL DESIGN 3D

Starý vzor
Starý vzor a Nová verze 3 D

Tento typ krytiny nabízí designérské řešení, vyhovuje požadavkům na estetické ztvárnění architektonických projektů i soukromých střech. Izolační materiál má vysokou tepelnou odolnost vrchní vrstvy, vysokou mechanickou odolnost (vysoká tažnost, rozměrová stabilita a odolnost proti proražení je zabezpečena kompozitní výztuží polyesteru se skelným vláknem). Materiály na této bázi jsou používány například na izolace mostních konstrukcí.

Izolační pásy MINERAL DESIGN mají vynikající užitné vlastnosti (nízká hmotnost, dlouhá životnost, vodotěsnost, a v neposlední řadě i design). Spolu se snadnou a rychlou pokládkou jsou příkladem toho, že asfaltové izolační pásy mohou plně nahradit tradiční střešní krytiny zejména v případech rekonstrukcí nebo když nemůže být překročeno maximální povolené zatížení konstrukce střechy.

h4

Original oval canadian slate

h5

MINERAL DESIGN v nové podobě 3D je určen zejména pro novostavby nebo rekonstrukce šikmých střech se stávající krytinou z asfaltových pásů, šindelů či eternitové krytiny. Barevný minerální posyp vytváří trojrozměrný dojem tradiční taškové krytiny např. prejzové, římské nebo bobrové tašky.

Nová verze dekorativního pásu MINERAL DESIGN umožňuje aplikaci bez pomoci PB hořáků.

Samolepící asfaltový pás MINERAL DESIGN

Aplikace samolepícího pásu MINERAL DESIGN

Spodní strana je opatřena ochrannou snímatelnou fólií, která chrání lepící stranu asfaltového pásu. Samolepicí pás je tak ideálním řešením pro všechny případy, kde se při aplikaci nedoporučuje použití ohně. Jednoduchost instalace, bezpečnost a rychlost maximálně snižují náklady na realizaci. Toto jsou hlavní výhody, které tak činí tento výrobek velmi populární.

Aplikaci samolepícího pásu MINERAL DESIGN můžete zhlédnout na videu:

Technický list MINERAL DESIGN

MINERAL DESIGN (171.0 KiB)

 

Kam dál: Střešní zateplovací systémy, zateplení střech, tepelné izolace střech .

Často hledané: hydroizolace, hydroizolace střech, izolace plochých střech, asfaltové izolační pásy a membrány, asfaltové samolepící pásy Mineral Design, modifikované izolační pásy.

Zeptejte se nás na cokoli k uvedeným produktům

Vaše jméno (vyžadováno)
Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

Opište prosím kód captcha