Montážní hydroizolační lepidlo INDEXIT certifikované pro použití přímo na polystyren EPS/XPS pro lepení parapetů a klempířských prvků

Jednosložková hydroizolační lepící hmota pro lepení plechů a kovových profilů z hliníku, mědi, titanzinku a ušlechtilé oceli k různým podkladům zejména polystyrenu.

Izolační systémy pro mostní konstrukce

Izolační systémy s asfaltovými izolačními pásy PROTEADUO a TESTUDO určené pro hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch dle nové normy ČSN EN 14695

Hydroizolace mostů představuje nejdůležitější ochranu mostních objektů před účinky vody a solí.
Naše firma ve spolupráci s výrobní firmou INDEX rozpracovala celý izolační systém a navrhuje špičkové hydroizolační modifikované asfaltové pásy  APP a SBS pro izolace mostních objektů, které splňují a ve všech hodnotách překračují kvalitativní požadavky stanovené ČSN 73 6242 a ČSN EN 14695 v kombinaci se speciálními úpravami povrchu mostovek.

Téměř dvacetileté zkušenosti s pokládkou izolačních systémů s asfaltovými pásy PROTEADUO a TESTUDO v České republice a na Slovensku potvrzují vhodnost těchto materiálů na mostních stavbách pozemních komunikací.

Mosty

Dlouhodobá funkčnost a životnost izolačních systémů s asfaltovými izolačními pásy firmy INDEX S.p.A je prokázána velkým počtem realizovaných projektů v zahraničí (ve Francii izolace mostních objektů na tratích TGV, největší zavěšený most na světě – viadukt de Sharon v Montre, Normandie, větší část metra v Paříži, silniční a železniční mosty v Itálii, ve Švýcarsku, v Bulharsku a Rumunsku).

Firma AKCEPT a.s. se zabývá stavební a obchodní činností od roku 1993. Ve spolupráci s významnými výrobci izolačních materiálu, italskými firmami INDEX S.p.A, BORSA INDUSTRIE PLASTICHE s.r.l. a IMPERTEK N.P.A nabízíme  v České republice  prostřednictvím široké sítě prováděcích firem ruzné druhy modifikovaných pásů, PVC fólií a tepelných izolací využitelných pro izolace spodních a pozemních staveb proti tlakové vodě, protiradonové bariéry, střešní pláště, izolace mostů a viaduktů a speciální izolační práce. Variant izolačních souvrství v závislosti na třídě dopravního zatížení, tloušťce vozovky, sklonových poměrech mostovky, druhu nosné konstrukce a klimatických podmínkách nabízíme velké množství.

Na základě předložených dokladů a posouzení ŘSD jako nezávislého specialisty firma AKCEPT CZ a.s. obdržela dle nové normy ČSN EN 14695 „Schválení izolačních systémů s asfaltovými pásy TESTUDO a PROTEADUO“ vyráběných firmou INDEX S.p.A. Pro mosty pozemních komunikací v ČR na betonovém podkladu nabízíme kombinaci penetračně adhezního nátěru INDEVER resp. epoxidovou pryskyřicí MC-DUR LF 480, ERGODUR 500 PRO, nebo MASTERTOP P 605 s volnou pokládkou asfaltových izolačních pásů PROTEADUO a TESTUDO (pro mosty s přesypávkou do 2 m s vozovkou pro automobilovou dopravu).

Asfaltové izolační pásy PROTEADUO 25 a TESTUDO SP 25 a i výše uvedené izolační systémy jako celky splňují a ve všech hodnotách překračují kvalitativní požadavky stanovené v ČSN EN 14695. Zejména asfaltový izolační pás PROTEADUO ve všech parametrech několikanásobně převyšoval citovanou normu ČSN EN 14695.

mosty2 Mosty

 

AUTOTENE PK

Pro opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým povrchem

Autotene PK
Pokládka nové asfaltové směsi na samolepící pás AUTOTENE PK

Neustálý růst dopravního zatížení na pozemních komunikacích vede ke snižování životnosti silniční konstrukce. Zejména vodorovné namáhání mezi vrstvami vozovky a jejich sesedání způsobuje tvoření trhlin a vyjetých kolejí.

Samolepící, teplem aktivovaný izolační elasto- polymer bitumenový pás AUTOTENE PK s kompozitní vložkou ze skelných vláken a netkaného polyesterového rouna nabízí řešení až trojnásobného prodloužení životnosti silniční konstrukce.

Realizované stavby, kde byly použity námi navrhované izolační systémy, potvrzují správnost komplexního řešení při volbě izolačních materiálů z hlediska dlouhodobé životnosti celé stavební konstrukce.

Pokládka nové asfaltové směsi na samolepící pás AUTOTENE PK
Aplikace samolepícího pásu AUTOTENE PK je snadná a šetří čas…
Pokládka nové asfaltové směsi na samolepící pás AUTOTENE PK
Vyztužením asfaltové vrstvy pomocí izolačního pásu AUTOTENE PK zajistíme vodonepropustnost konstrukce a tím eliminujeme deformace vozovky a zabráníme vzniku trhlin.
asfaltový izolační pás AUTOTENE PK

 

Technické listy

AUTOTENE PK (171.6 KiB)

PROTEADUO 25 (122.4 KiB)

TESTUDO 20/P HP 4 mm (152.3 KiB)

TESTUDO SP 25 (520.6 KiB)

 

Často hledané: hydroizolace mostů a mostních kostrukcí, hydroizolace vozovky, izolace proti vodě, proti zemní vlhkosti, izolační pásy.

Zeptejte se nás na cokoli k uvedeným produktům

Vaše jméno (vyžadováno)
Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

Opište prosím kód captcha