Montážní hydroizolační lepidlo INDEXIT certifikované pro použití přímo na polystyren EPS/XPS pro lepení parapetů a klempířských prvků

Jednosložková hydroizolační lepící hmota pro lepení plechů a kovových profilů z hliníku, mědi, titanzinku a ušlechtilé oceli k různým podkladům zejména polystyrenu.

Terče pod dlažbu, vyrovnávací podložky

Terče pod dlažbu (pro suché kladení dlažby)

TERČE POD DLAŽBU Terče pod dlažbu slouží pro suchou pokládku plošné dlažby zejména na střešních konstrukcích, terasách, balkónech, lodžiích atd. za účelem zpřístupnění zaizolavaného střešního pláště pro další využití (např. pro letní zahrádky, kavárny, restaurace, chodníky, aj.).

Terče jsou tak uzpůsobené, že perfektně odvádějí dešťovou vodu. Terče jsou zejména vhodné na velkých plochách s velkým provozem, neboť zaručují plynulý odtok vody i při velkých přívalových deštích.

Dlažbu pokládáme přímo na izolační souvrství střešního pláště bez nanášení vrstvy betonu či lepidla. Dlažba je pevně usazena v terčích aniž by docházelo k bočním pohybům. Terče jsou vyrobeny z umělé hmoty (liten), tak aby nepoškodily izolační souvrství a plnily svoji funkčnost i z hlediska zatížení a propustnosti vody. Při kladení na izolaci z PVC doporučujeme pod terč použít textilii min. o hmotnosti 300 g.

TERČE pod prefabrikovanou dlažbu slouží pro kladení teracové, betonové či kamenné dlažby na sucho. Terče mají diametr 150 mm a na líci ve čtvrtinách kruhu speciální vyčnívající trny dlouhé cca 15 mm, které určují tloušťku spáry mezi dlaždicemi. Nabízíme tři typy terčů s rozdílnou výškou („H“ 14, 17 a 19 mm) a tloušťkou trnů („L“ 4 a 4,5 mm). TERČE jsou stavitelné na sebe. V případě potřeby všechny typy terčů lze snadno dělit na půlky i čtvrtiny, které lze použít u atiky na krajích nebo v rozích. Uložená dlažba spočívá vždy svým rohem na čtvrtině kruhové podložky. Trny zaručují, že dlažba na všech stranách perfektně sedí.

TERČE POD DLAŽBU

Množství terčů na 1 m2 plochy je závislý na rozměru dlažby. Obecně platí, že v případě pokládky dlažby 40 x 40 cm je potřeba 6,25 ks terče, při dlažbě 50 x 50 cm je potřeba 4 ks terče. Pro usnadnění výpočtu kolik dlaždic je potřeba na m2 plochy Vám poslouží následující vzorec:

Počet terčů/m2 =

1

(rozměr dlažby v m)

0,4 x 0,4

Pro vyrovnávání nerovností slouží vyrovnávací kroužky s výškou H 3 mm, které lze dělit a v případě potřeby lze i podložky dát na sebe.

Výhody aplikace dlažby na terče:

  • klimatické podmínky: Kladení dlažby nevyžaduje žádné specifické podmínky
  • požadavky na podklad: bez nerovností s dostatečným spádem pro odvod vody
  • nižší náklady na pořízení: rychlá pokládka dlažby do terčů přímo na izolační souvrství
  • snadná údržba (dlažbu lze snadno rozebrat v případě potřeby)

240-100-150-014

Terč H 14 mm

image003

240-100-150-017

Terč H 17 mm

240-100-150-019

Terč H 19 mm

image004

240-900-150-003

Podložka H 3 mm

image005

terče 

Obj. číslo

Popis výrobku

d1

d2

h

h1

L

Základna
(cm2)

240-100-150-014

H 14 mm

150

80

14

10,0

4,0

115

240-100-150-017

H 17 mm

150

80

17

10,0

4,0

115

240-100-150-019

H 19 mm

150

19

10,5

4,0

135

240-900-150-003

PODLOŽKA H 3

150

54

3

Únosnost jednotlivých terčů byla odzkoušena zkušebním ústavem TZÚS Praha. Výsledky testů jasně ukazují, že únosnost zkoušená na hydraulickém digitálním lisu typu DP 1 600 kN přesahuje hodnoty 40,5 kN = 4,25 t na celý terč.

Terče pod dlažbu Terče pod dlažbu

 

Gumové podložky, distanční křížky

gumové podložky

Doplňkovým sortimentem pro pokládku dlažby jsou gumové podložky a distanční křížky. V případě, založení terasy, kde jsme limitováni maximální povolenou výškou je vhodným řešením pokládka teracové dlažby na gumové podložky s distančními křížky. Klínové gumové podložky perfektně vyrovnávají případné nerovnosti způsobené přesahy při natavování asfaltových pásů. Gumové podložky zároveň fungují jako anti-skluzový a anti-hlukový prvek.

Příklad pokládky na asfaltový izolační pás

image010

Obj. číslo

Popis výrobku

h

h1

L

SP1

Základna

Balení

240-010-020-003

Distanční křížky Sp3

19

48

3

1000

240-010-020-005

Distanční křížky SP 5

19

48

5

1000

240-200-150-003

Gumová podložka

klínová

Ø 150, h 3-8

3

8

150

176

125

240-215-150-005

Gumová podložka

Ø 150, h 5

5

150

176

150

gumové podložky

Rektifikační terče(H 35 – 220 mm)

rektifikační terče

Rektifikační terče se používají pro vnitřní i venkovní prostory, kde je potřeba vyrovnat podklad a nadzvednout jej do určité výšky a roviny. Vhodné zejména při pokládce elektroinstalace, odvodnění atd. Lze je použít i v místech např. sklepení a garáží, kde je potřeba povrch nazvednout z důvodů trvalé vlhkosti a přítomnosti vody. Slouží pro kladení teracové, betonové či kamenné dlažby na sucho a jejich vyrovnání do určité výšky od 25 resp. 35 mm až do 220 mm.

Terče jsou vyrobeny z polypropylenu, dlouhodobě odolávají atmosferickým vlivům, náhlým změnám teplot a vynikají vysokou mechanickou odolností vůči hydrofyzikálnímu namáhání. Lze je použít na jakýkoliv podklad nebo podlahu např. betonový či izolovaný asfaltovými pásy nebo PVC fólií obdobně jako terče nerektifikované.

Únosnost rektifikačních terčů je 1.000 kg/ks. Při rozměru prefabrikované terasové dlažby /50 x 50 cm/ je únosnost 4000 kg/m2 dlažby, při rozměru dlažby /40 X 40 cm/ je únosnost 6.250 kg/m2 dlažby.

rektifikační terče

Ukládání dlažby do terčů je obdobné jako u terčů nerektifikovaných.

Rektifikační terče

V místech koutů, rohů a atiky pokládáme terč k jeho kraji, tak aby dlažba na něm plnou vahou spočívala. V případě potřeby odstraníme z podložky trny.
 Rektifikační terče Rektifikační terče Rektifikační terče
Terč můžeme také rozříznout.

 

Pro vyrovnávání sklonu dlažby používáme klínové gumové podložky s rozdílnou výškou na jedné straně H 3 mm a na straně druhé H 8 mm, které vkládáme pod terč. Klínové podložky umožňují vyrovnat vyspádovaný podklad do roviny (viz. čl. gumové podložky).

Rektifikační terč se skládá:

 Rektifikační terče

Podložka (hlava) má diametr 120 mm. Trny, určující spáru mezi dlažbou mají tloušťku 2,5 mm. V případě potřeby můžeme spáru rozšířit pomocí distančních křížků. Trny se snadno dají odstranit pro pokládku dlažby v rozích. Povrch podložky je zdrsněný, aby dlažba perfektně seděla. Na spodní straně podložky je otvor pro rektifikační šroub.

Rektifikační šroub dodáváme v 7 různých rozměrech od 35 – 220 mm.

Závit dodáváme ve dvou typech. První typ je určen pro rektifikační šroub od 35 – 70 mm. Druhý typ je určen pro rektifikační šroub od 65 – 185 mm.

Základna má diametr 205 mm s kulatým otvorem uprostřed pro usazení závitu s rektifikační šroubem. Základnu dodáváme ve dvou typech. Jeden je určen pro závit H 35 mm a druhý pro závit H 50 – 185 mm.

 Rektifikační terče 

Obj. číslo

Popis výrobku

h

d1

d2

h1

Sp1

balení

240-325-100-025

Terč pevný H 25

25

120

340

18,5

2,2

25

240-325-100-035

Terč pevný H 35

35

120

208

18,5

2,2

25

240-325-300-035

Rektifikační terč H 35-50

35-50

120

208

18,5

2,2

25

240-325-300-050

Rektifikační terč H 50-70

50-70

120

208

18,5

2,2

25

240-325-300-065

Rektifikační terč H 65-100

65-100

120

208

18,5

2,2

25

240-325-300-095

Rektifikační terč H 95-130

95-130

120

208

18,5

2,2

25

240-325-300-125

Rektifikační terč H 125-160

125-160

120

208

18,5

2,2

25

240-325-300-155

Rektifikační terč H 155-190

155-190

120

208

18,5

2,2

25

240-325-300-185

Rektifikační terč H 185-220

185-220

120

208

18,5

2,2

25

 

image020    image021 Rektifikační terče image023 image024

H 25mm,
H 35 mm

H 35 – 50 mm

H 50 – 70 mm

H 65 – 100 mm

H  95 – 130 mm
H 125 – 160 mm
H 150 – 190 mm
H 185 – 220 mm

 

Výhody:

  • použití v prostorách s vysokou vlhkostí, kde nelze provést izolaci či odvodnění
  • prostoru nižší náklady na pořízení: rychlá pokládka dlažby do terčů bez velké přípravy povrchu
  • při dostatečném spádu podkladu perfektní odvod vody
  • snadná údržba (dlažbu lze snadno rozebrat v případě potřeby)

 

Hlava (podložka) rektifikačního terče

Rektifikační terče mohou být dodávány s různými typy hlav (podložek) pro uchycení dlažby nebo dřevěného roštu.

Podložky pro betonovou nebo teracovou dlažbu

image028

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-300-010-120

T4-SP02-H18 Ø 120

25

 

image029

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-300-016-120

T4-SP04-H18 Ø 120

25

 

image030

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-300-017-120

T4-SP06-H18 Ø 120

25

 

image031

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-300-019-120

T4-SP10-H18 Ø 120

25

 

image032

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-300-005-120

T2-SP02-H18 Ø 120

25

 

image033

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-290-010-120

T4-SP02-H10 Ø 120

25

 

Podložky pro dřevěné terasové rošty – decking

image034

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-300-018-120

T-MAG-40-60 Ø 120

25

 

image033

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-300-014-120

T-MAG-090 Ø 120

25

 

image036

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-300-000-120

T0 Ø 120

25

 

image037

image038

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-300-020-090

TM 30-90 mm,

25

 

Podložky pro dřevěnou dlažbu

image039

Kód zboží

Název výrobku

Balení

240-300-015-120

T4-SP02-H10+P4  Ø 120

25

 

image040 image041

image045

image046

 

Kleště na ukládání dlažby

kleštěPro ukládání dlažby jsou vhodné celoocelové kleště s rukojetí z umělé hmoty. Kleště mají nastavitelnou délku úchytů pro dlaždice rozměru 30-50 cm.

 

Kód zboží

Název výrobku

240-920-030-050

   

 

Kleště na dlažbu 30-50 cm

 

Modulová plastová dlažba „REC FLOOR“

REC FLOOR – dlaždice je vyrobená z recyklovaného plastu, vysoce odolného vůči mechanickému namáhání, atmosferickým vlivům a nečistotám. Plastové dlaždice REC FLOOR jsou zdravotně nezávadné, ekologické. Moduly dlažby jsou na vrchní straně opatřeny celoplošnou protiskluznou úpravou s drenážními ventilačními otvory pro odvod vody ze střešní konstrukce.
Plastovou dlažbu můžeme použít pro střešní terasy, zahrady, balkóny, pro zahradní slavnosti, na výstavištích, všude tam, kde potřebujeme rychle vybudovat rovnou terasovou plochu a následně pak ji i rozebrat.
 Dlažbu je možné též pokládat na písek či štěrk. Zde může dlaždice nadále vykonávat svou původní funkci – tedy odvodnění.
Podlahy Rec Floor mají efektivní využití prostor plochých střech.

Vyznačuje se především lehkostí, jednoduchostí a rychlou instalací.

Technické informace:

MODELOVÉ DÍLY

40 x 20 x 5 cm

(12,5 ks/m2)

BARVA

šedá, cihlově červená, zelená

Hmotnost dlažby

0,64 kg/ks = 8 kg/m2

NOSNOST

2 kN/5 cm2

MECHANICKÁ ODOLNOST (MPa)

při 23° C

při 50° C

při – 10°C

 

18 – 20 MPa

9 – 9,5 MPa

25 – 30 MPa

TEPELNÁ ODOLNOST (při 100 st. C)

455 kPa

POŽÁRNÍ ODOLNOST

třída 2/3

ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ

při 60 st. C

700 hod.

TEST MECHANICKÉ ODOLNOSTI

(UNI 9730-3:1990)

průměrně 2 kN

BALENÍ

 

Rozměry palety (cm)

Hmotnost palety (kg)

1 krabice = 12 ks

1 paleta = 30 krabic (360 ks)

90 x 110 x 198 h

230,40

 

image049 image048

image050

 image051

 

Představujeme Vám nový výrobek řady pro „střešní terasy“:

Bezúdržbová modulová plastová dlažba ECOPAV pro exteriéry a interiéry

Dlažba je vyrobena z technopolymerového materiálu vysoce odolného vůči mechanickému namáhání, atmosferickým vlivům a nečistotám.

Moduly dodáváme ve třech základních barvách: zelené, červené a světle šedé. Moduly dlažby jsou na vrchní straně opatřeny celoplošnou protiskluznou úpravou bez otvorů a nebo s drenážními ventilačními otvory pro odvod vody ze střešní konstrukce.
Plastovou dlažbu ECOPAV můžeme použít pro střešní terasy, zahrady, balkóny, pro zahradní slavnosti, na výstavištích, všude tam, kde potřebujeme rychle vybudovat rovnou terasovou plochu a následně pak ji i rozebrat.

Technické prametry:

Obj. číslo

Popis výrobku

h

L

A

Balení

270-EPC-050-010

ECOPAV – celoplošná protiskluzná dlažba, červená

50

390

120

270-EPC-050-020

ECOPAV – celoplošná protiskluzná dlažba, zelená

50

390

120

270-EPC-050-030

ECOPAV – celoplošná protiskluzná dlažba, šedá

50

390

120

 

 

 

 

 

 

270-EPF-050-010

ECOPAV – protiskluzná dlažba s otvory, červená

50

390

120

270-EPF-050-020

ECOPAV – protiskluzná dlažba s otvory, zelená

50

390

120

270-EPF-050-030

ECOPAV – protiskluzná dlažba s otvory, šedá

50

390

120

 

 

 

 

 

 

270-SAL-050-010

SALIPAV – náběhové klíny, červená

50

390

100

1

270-SAL-050-020

SALIPAV – náběhové klíny, zelená

50

390

100

1

270-SAL-050-030

SALIPAV – náběhové klíny, šedá

50

390

100

1

 

 

 

 

 

 

240-215-150-005

PODLOŽKA H 5 mm, Ø 150 mm

5

150

150

 Rozměry dlažby: cm 39×39
Množství dlažby na 1 m2: ks 6,5
Množství podložek na 1 m2: ks 13

Pomocí podložek H 5 mm je možno moduly dlažby usazovat i přímo na stávající hydroizolaci.

Pokračovat na: Terče pod dlažbu, Střešní terasy

Zeptejte se nás na cokoli k uvedeným produktům

Vaše jméno (vyžadováno)
Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

Opište prosím kód captcha